Poznáváme školy mikroregionu

23.11.2012 21:09

Dne 22. 11. 2012 se uskutečnila v pořadí třetí schůzka ředitelů základních škol a zástupců obcí našeho Svazku. Tentokrát jsme navštívili Základní školu ve Velké Hleďsebi.

Jednání zahájila paní ředitelka Mgr. Lenka Stehlíková, která nám představila školu z pohledu údajů týkajících se počtu žáků, pedagogických pracovníků, zájmových kroužků, systému výuky a dalších informací. Zajímavý byl zejména výklad o úspěšně realizovaných dotačních projektech, které škole umožňují zkvalitňovat technické zázemí i didaktické vybavení zpestřující výuku.

Po formální části, která se uskutečnila v Obecní knihovně na místní Radnici, jsme se přesunuli do prostorů základní školy. Zde nás čekalo milé překvapení v podobě vystoupení tanečního a pěveckého kroužku. Následovala prohlídka první třídy, družiny, šaten, počítačové učebny, zkušební kuchyně, zde pro nás děti připravily výstavu keramických výrobků i odborné učebny, kde právě probíhala výuka výtvarné výchovy.

Zajímavá prezentace základní školy nám poskytla nejen inspiraci a cenné rady, ale především reálný pohled na mravenčí práci učitelů, snahu dětí a informace o fungující spolupráci školy s obcí. Další poznávanou školou bude Základní škola v Dolním Žandově.

Michaela Jankovská, Mariánskolázeňsko