Pracovní setkání na téma přeshraniční spolupráce v Eslarnu - SRN

09.10.2014 11:08

Dne 18. září 2014 se zúčastnili zástupci dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (Mgr. Vladislava Chalupková, Mgr. Richard Štěpánovský) pracovního setkání v bavorské obci Eslarn, kde probíhaly diskuse v rámci česko-bavorského projektu zaměřeného na zintenzivnění přeshraniční spolupráce v novém plánovacím období EU 2014 – 2020.  Byly prezentovány a diskutovány výsledky realizovaných průzkumů k tématice přeshraniční spolupráce, jež budou podklady pro studii proveditelnosti, diskusi servisu municipalitám a dvojjazyčného společného rozvoje. Iniciátoři a nositelé projektu jsou okresní úřady Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab a Landkreis Tirschenreuth. Jak je zřejmé, téma rozvoje meziobecní spolupráce v příhraničním kontextu je aktuálním tématem i v sousedním Bavorsku.  Přestože těžištěm je rozvoj spolupráce v prostoru Plzeňského kraje a Horní Falcí (tj. Stříbrsko, Tachovsko na české straně a území okresů Neustadt a. d. Waldnaab – Tirschenreuth na bavorské straně) byly do diskuse zahrnuty i okolní sousedící oblasti Domažlicka na jihu a  Mariánskolázeňska na severu.

 

Tiskovou zprávu z tohoto pracovního setkání v plném znění si můžete přečíst zde.