Přednáška na téma Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu

05.03.2012 07:30

Dne 1. března 2012 se v prostorách zastupitelského sálu Městského úřadu v Lázních Kynžvart uskutečnila v rámci projektu: Mariánskolázeňskem (CZ.1.09/4.3.00/37.00842) přednáška s tématem Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu. Přednáška začala v 15:00 hod., kdy se úvodního slova ujala předsedkyně Výkonné rady Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko paní Dagmar Strnadová, následně manažer Mariánskolázeňska Ing. Josef Švajgl projekt představil, upřesnil jeho aktivity a uvedl informace o poskytovateli dotace. Hlavní slovo patřilo Ing. Jindřichu Horáčkovi, Ph.D., vedoucímu správy CHKO Slavkovský les, který kromě výše uvedeného tématu seznámil přítomné s prací CHKO Český les a Slavkovský les ve vtahu k životnímu prostředí, prezentoval spoustu zkušeností ze své dlouholeté praxe a na konkrétních případech ukázal, že rozvoj cestovního ruchu může jít ruku v ruce s pravidly ochrany životního prostředí. Jako klíčový faktor zdůraznil schopnost a ochotu různých zájmových skupin sednout si k jednomu stolu a důkladně projednat danou problematiku.

Akce se zúčastnili zástupci členských obcí Mariánskolázeňska, pracovník odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, zástupci MAS 21, o.p.s. i člen Klubu  českých turistů a několik místních občanů.