Prodané dětství! Stabilizace v práci s dětmi a mladistvými po jejich zkušenostech zneužívání

03.06.2021 09:10

Vážení přátelé,

 

stále je bohužel sexuální zneužívání dětí aktuální téma v obou zemích – každý případ je pro každého příliš a člověk se ptá: Jak se to může stát? Jsou-li děti zneužity pro sexuální

účely, pociťují následky až do věku dospělosti. Těžištěm akce je proto se seznámit se stabilizujícími technikami pro zacházení s traumatizovanými dětmi a mládeží.

Zájemci jsou zváni EJF-Akademií pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci a Centrem speciálněpedagogické a terapeutické pomoci a podpory (při ZŠ Čtyřlístek) v Mariánských Lázních na tento seminář, který se bude konat v Silberbachu (nedaleko Selbu) ve dnech 25. a 26. srpna 2021.

Celý program bude simultánně tlumočen.

Více naleznete v pozvánce zde a v programu zde.