Projekt CLARA III byl schválen

02.08.2016 11:28

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko obdržel koncem července příznivou zprávu, že projekt CLARA III, ve kterém je partnerem spolu s Karlovarským krajem a Městem Cheb, byl schválen k realizaci.

Základní myšlenka předkládaného projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA II, který byl realizován v letech 2010-2013. Mariánskolázeňsko se s ohledem na svoji polohu zapojuje do spolupráce s bavorskou stranou. Jako hlavní téma spolupráce si svazek vybral rozvoj cyklodopravy a další nemotorové dopravy podél EUROVELO 13.

S ohledem na velikost a umístění Mariánskolázeňska, se svazek obcí zapojuje do spolupráce s bavorskými partnery. Obdobný projekt na spolupráci je předložen  se saskými partnery.

Projekt, jehož oficiálním podtitulem je rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, umožní vytvoření neformálního partnerství na česko – bavorské hranici, které je základem dalšího rozvoje a unikátní příležitostí pro spolupráci v dalších oblastech.

Věříme, že se podaří navázat na více jak desetileté úsilí obcí Mariánskolázeňska a jejich svazku o rozvoj cyklodopravy, stezek či běžkařských tratí a podaří se naplánovat nejen chybějící úseky, ale i nalézt vhodné způsoby jejich propagace.

Vlastní realizace projektu začne na podzim 2016 prvními setkáními všech zájemců o spolupráci.

 

Další informace o projektu budou průběžně umisťovány zde.