Projekt Mariánskolázeňskem startuje

09.03.2012 10:04

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice podal začátkem roku 2011 žádost do 21. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad 2009 – 13, oblast podpory 4. 3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR. Projekt nazvaný: “Mariánskolázeňskem“(s registračním číslem CZ.1.09/4.3.00/37.00842) prošel úspěšně všemi fázemi hodnocení a byl doporučen k financování.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:                        2 287 750,00 Kč

Dotace z rozpočtu RR:                                           1 944 550,00 Kč (85%)

 

Dne 12. 1. 2012 byla podepsána na Úřadu regionální rady Regionu Soudržnosti Severozápad v Karlových Varech Smlouva o poskytnutí dotace.

Cílem projektu je podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu na Mariánskolázeňsku prostřednictvím vybudování širokého fungujícího partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu, zdokonalení a vybudování informačního systému cestovního ruchu a rozvoj nových produktů a programů cestovního ruchu včetně podpory personálního zázemí.

 

Realizační fáze projektu začala v lednu 2012 a potrvá do května 2013. Z prostředků projektu (uznatelných výdajů) projektu bylo zatím pouze zakoupeno základní vybavení pro manažera projektu. V současné době manažer pracuje na přípravě dalších aktivit projektu, např. studie bezbariérové zpřístupnění atraktivit, grafický manuál, databáze služeb venkovského cestovního ruchu, elektronický kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí, apod.

 

V rámci realizace projektu proběhlo několik jednání s některými partnery projektu, kterými jsou např. Město Mariánské Lázně, Kotec o. s., Sdružení Krušné hory západ, na kterých  byly podány základní informace o projektu, jeho cílech a aktivitách.

 

Dne 1. března 2012 se v prostorách Zastupitelského sálu Městského úřadu v Lázních Kynžvart uskutečnila první akce s veřejností - přednáška na téma: Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu, které se ujal Ing. Jindřich Horáček, PhD., vedoucí správy CHKO Slavkovský les.

 

Další informace o připravovaných aktivitách i o hotových výstupech jsou umisťovány
na webových stránkách: www.marianskolazensko.org.

 

Ing. Josef Švajgl  

manažer Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko