Projekt Meziobecní spolupráce se zdárně blíží ke svému konci

06.04.2015 08:45

Projekt Meziobecní spolupráce se zdárně blíží ke svému konci. Realizační tým zpracoval tzv. Souhrnný dokument. Tento strategický dokument prošel oponenturou ze strany externích hodnotitelů a následně i metodiků Svazu měst a obcí ČR a bude projednáván v dubnu s představiteli měst a obcí SO ORP Mariánské Lázně. Díky tomuto projektu se daří prohlubovat vazby a spolupráci nejen v rámci SO ORP Mariánské Lázně, ale i s okolními regiony v Karlovarském, ale i Plzeňském kraji. Zintenzivnila se tak spolupráce s Chebskem, Tachovskem a Domažlickem.

Dosavadní aktivity a výstupy se vztahují k etapě končící v květnu. Pro období červen – září (vyúčtování v říjnu) má být další etapa zaměřená na řešení tématu administrativní podpory malých obcí a rozpracování dílčích opatření (projektových záměrů) souhrnného dokumentu. Součástí této etapy by mělo být třetí oficiální setkání představitelů měst a obcí.

Svaz měst a obcí ČR připravuje návazný projekt, do kterého bude vybráno 30 – 40 území ORP z 200. Realizace projektu by měla být od 1. 9. 2015 – 31. 12. 2018.
Cílem je podpořit meziobecní spolupráci a podporovat ekonomickou samostatnost (nezávislost) dobrovolných svazků obcí. Podporován bude princip poskytování služeb na komerční bázi, proto by se i výše dotace během tří let postupně i snižovat (přibližně z 90 na 60 %).

Cílem je koncepční regionální rozvoj.

 
5. dubna 2015
Mgr. Richard Štěpánovský