Projekt „Meziobecní spolupráce“ úspěšně pokračuje

09.10.2014 10:28
Jak jsme již dříve informovali, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko je partnerem Svazu měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (blíže viz www.obcesobe.cz).
 
V rámci projektu probíhala řada šetření u municipalit v území obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně. V současné době probíhá zpracování Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce. První tři témata jsou povinná, poslední volitelné. Struktura dokumentu vychází z „šablon“ Svazu měst a obcí ČR, které jsou užívány jednotně v celé republice. Případné náměty k přiložené pracovní verzi dokumentu je možné zaslat na email marianskolazensko.strategie@seznam.cz. V rámci projektu je také věnována pozornost institucionalizaci meziobecní spolupráce, která může dále podpořit profesionalizaci a efektivitu místního a regionálního rozvoje. 
 
9. října 2014
Autor: Mgr. Richard Štěpánovský