Projekt obce Drmoul "Život v pohraničí"

09.04.2014 10:03

Spolupráce na projektu "Život v pohraničí" pokračovala v neděli 6. dubna 2014 slavnostním otevřením výstavy o historii obcí Drmoul a Mähring v partnerské obci projektu, v Mähringu. Výstavu otevřeli starostové obou obcí - paní Mgr. Vladislava Chalupková a pan Josef Schmidkonz.

Projekt navázal na již velmi dobrou spolupráci českého a bavorského příhraničí a představil obyvatelům obou stran hranice historii života v těchto dvou obcích, který byl v mnohém velmi podobný. Podařilo se navázat kontakty obyvatel těchto obcí, kteří mají oboustranný zájem na dalších setkáváních.

 

Informace a fotografie k projektu naleznete zde