Projekt Společně do školy jde do své druhé poloviny

14.03.2019 14:41

Tento nevšední a rozsáhlý projekt připravil pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče MAP II (Místní akční plán) – Vzdělávání na Mariánskolázeňsku. Hlavní projektový manažer, paní Mgr. Jana Čížková, nosila myšlenku společného vzdělávání již dlouho v hlavě. Oslovila všechny ředitelky mateřských škol a učitelky 1.stupně ZŠ z Mariánskolázeňska a byla překvapená. Učitelky ZŠ se pustily do projektu s velkou vervou a nasazením. Ředitelky MŠ oslovily rodiče a mohlo se začít.

Celý projekt je rozdělen do šesti výukových lekcí. Pro přihlášené rodiče a jejich děti je kurz zdarma. Protože přihlášených dětí bylo překvapivě mnoho, byly rozděleny do 3 skupin cca po 13 dětech. Dvě skupiny jsou přihlášeny na ZŠ JIH, jedna skupina v ZŠ Úšovice. Rodiče si vybírali místo podle termínů i podle dostupnosti. V ZŠ JIH probíhá setkávání vždy v pondělí a středu a v ZŠ Úšovice v úterý a ve čtvrtek. Každá lekce trvá od 16:00 do 17:30 hodin a podílejí se na ní vždy dvě lektorky, jsou z různých škol na Mariánskolázeňsku. Pravidelně jim při jednotlivých lekcích pomáhají koordinátoři, speciální pedagog PaedDr. Alena Hálová a Mgr. Luboš Borka. A kolik lektorů že se vlastně do projektu zapojilo? Celkem 18 pedagogů ze ZŠ Úšovice, ZŠ JIH, ZŠ Drmoul, ZŠ Lázně Kynžvart, ZŠ Stará Voda.

A co si v jednotlivých lekcích děti procvičují a upevňují? Sebeobslužné činnosti, pracovní návyky a dovednosti, hrubou motoriku, koordinaci pohybu, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, logopedická cvičení a v poslední lekci si vyzkouší i „cvičný školní zápis“.

Projekt byl zahájen 4. března 2019 a dnes již mají rodiče i jejich děti polovinu aktivit za sebou. Celý projekt  končí 21. března 2019. Zdali byl projekt úspěšný a hlavně prospěšný, si pedagogové řeknou na společném rokování 25. března 2019. Celý realizační tým projektu prozatím může být spokojen.