Projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

01.11.2013 14:23

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko podepsal Smlouvu o vzájemné spolupráci na výše uvedeném projektu se Svazem měst a obcí ČR  , nositelem projektu.  Hlavním cílem tohoto projektu je položit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce.

Vysoký počet obcí v České republice je cennou hodnotou a historickým dědictvím, které umožňuje efektivní rozvoj místní samosprávy v České republice. Zatímco na celostátní úrovni je důvěra v politiky a správu věcí veřejných nízká, u obcí je důvěra v místní politiky vysoká i díky tomu, že svěřené agendy jsou vykonávány blízko občanovi. Určitým negativním jevem vysokého počtu obcí je, že v některých případech je obtížné zvládnout všechny svěřené agendy. Řešením tohoto problému není snižování počtu obcí nebo omezování samostatné působnosti obcí, ale efektivní meziobecní spolupráce založená na dobrovolném přístupu při zachování samostatnosti obcí.

Cílem projektu je tedy posílení meziobecní spolupráce v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zvyšování důvěry jednotlivých obcí ke vzájemné spolupráci, zpracování pokročilých analýz vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci a ukázka toho, že vzájemná spolupráce obcí může přinést zkvalitnění veřejné správy, zkvalitnění poskytování veřejných služeb a možnost finančních ú)spor, které by směřovaly na další rozvoj obcí.

 

Projekt je zahájen 1. listopadu 2013 a potrvá do 30. června 2015.

 

Více informací o projektu naleznete na: www.marianskolazensko.org/podpora-meziobecni-spoluprace/