Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Kynžvart

14.12.2014 16:32

Dne 11. 12. 2014 se uskutečnilo první jednání na téma Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Kynžvart pod patronací organizace Destinační Management Západ. Za účasti místních podnikatelů, Léčebných Lázní Lázně Kynžvart, Města, CHKO Slavkovský les a našeho Svazku byly diskutovány možnosti rozvoje cestovního ruchu v Lázních Kynžvart a okolí.

Setkání se uskutečnilo na základě již dříve zpracované strategie, kterou zpracoval Ing. Daniel Andrlík na objednávku města Lázně Kynžvart. Strategie byla připomínkována i dalšími subjekty, které se tohoto setkání neúčastnily. Starosta obce zdůraznil, že nejdůležitější je spojit aktivní lidi ve městě. Účastníci se dohodli na dalším setkání.

Zástupce Mariánskolázeňska potvrdil připravenost Svazku spolupracovat, zdůraznil, že Svazek jako veřejnoprávní subjekt pracuje na projektech, které nezvýhodňují žádnou podnikatelskou skupinu a slouží zdarma všem, jako cyklotrasy, cyklostezky,  naučné stezky a zapojování veřejnosti do komunitního života v obci.