Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání 5. Řídícího výboru

05.06.2017 17:07

Dne 15. června 2017 se uskuteční jednání 5. Řídícího výboru v rámci projektu z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu CZ.02.3.68/00/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin naleznete zde.

 

Pozvánku na jednání 5. ŘV ke stažení zde.