Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání pracovních skupin a workshop

08.01.2018 13:56

V měsíci lednu 2018 se uskuteční jednání pracovních skupin a workshop z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o konání pracovních skupin a workshopu v měsíci lednu naleznete u projektu zde.