Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy

18.04.2017 12:04

V měsíci květnu 2017 se uskuteční jednání pracovních skupin a worskhopy z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o konání pracovních skupin a workshopů v květnu zde.


Více informací o projektu naleznete zde: www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/