Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy

26.02.2018 18:25

V měsíci březnu 2018 se uskuteční jednání pracovních skupin a workshop z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o konání pracovních skupin a workshopu v měsíci března naleznete u projektu zde.

Pozvánka na 8. 3. 2018 - WORKSHOP s lektorem s OSVĚDČENÍM: Rozvoj grafomotoriky ke stažení zde.