Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy

26.03.2018 08:30

V měsíci dubnu 2018 se uskuteční jednání pracovních skupin a workshop z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o konání pracovních skupin a workshopu v měsíci dubna naleznete u projektu zde.

Pozvánku na workshop dne 5. 4. 2018 - Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. st. ZŠ- naleznete zde