Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání pracovních skupin

27.09.2016 14:07

V měsíci říjnu 2016 se uskuteční čtyři jednání pracovních skupin z Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu : CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin zde.