Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání pracovních skupin

24.10.2016 11:09

V měsíci listopadu 2016 se uskuteční čtyři jednání pracovních skupin z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin zde.