Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání pracovních skupin

15.12.2016 09:43

V měsíci lednu 2017 se uskuteční jednání pracovních skupin z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin zde.

Více zde: https://www.marianskolazensko.org/news/rozvoj-vzdelavani-na-marianskolazensku-pozvanka-na-jednani-pracovnich-skupin2/