Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy

02.03.2017 08:57

V měsíci březnu a dubnu 2017 se uskuteční jednání pracovních skupin a worskhopy z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o konání pracovních skupina a workshopů v březnu zde a v dubnu zde.

Více informací o projektu zde: https://www.marianskolazensko.org/news/rozvoj-vzdelavani-na-marianskolazensku-pozvanka-na-jednani-pracovnich-skupin3/