Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na první olympiádu dětí mateřských škol ORP Mariánské Lázně

17.05.2017 13:39

Dne 6. června 2017 se uskuteční První olympiáda dětí mateřských škol ORP Mariánské Lázně v rámci projektu  Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu CZ.02.3.68/00/15_005/0000712, více informací o průběhu olympiády naleznete v Pozvánce zde

více informací o projektu naleznete zde:www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/