Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na workshop

21.12.2016 08:37

V měsíci lednu 2017 se uskuteční worshop v rámci projektu z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin zde.