Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na workshop

12.05.2017 09:21

Dne 15. května 2017 se uskuteční workshop Jak na agresivitu u dětí v rámci projektu z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu CZ.02.3.68/00/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin naleznete
zde: www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/

Pozvánka na workshop Jak na agresivitu u dětí zde.