Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánka na workshop

05.06.2017 16:45

Dne 13. června 2017 se uskuteční workshop Základy krizové intervence v rámci projektu z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu CZ.02.3.68/00/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin naleznete
zde.

Pozvánku na worskhop naleznete zde.