Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - Pozvánky na workshop

22.02.2017 07:45

V měsíci březnu 2017 se uskuteční tři workshopy v rámci projektu z Rozvoje skupin vzdělávání na Mariánskolázeňsku předkládaného v rámci OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/15_005/0000712, více informací o projektu a jednání pracovních skupin naleznete zde.
Pozvánka na workshop Levák a jeho svět zde.

Pozvánka na workshop Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra zde.

Pozvánka na workshop Trénování paměti zde.

Pozvánka na workshop Vliv alternativních výtvarných metod zde.