Setkání původních a současných obyvatel na Vysoké

30.06.2014 12:57

V sobotu 28. června 2014 se konalo v ruině kostela sv. Jana Křtitele na Vysoké (místní část obce Stará Voda) setkání. Nejprve se konala bohoslužba, kterou sloužil společně farář z farnosti Neualbenreuth otec George společně s otcem Gregorem z římsko-katolické farnosti Mariánské Lázně. Během bohoslužby poděkovali bývalí obyvatelé obci Stará Voda za to, že pečuje o kostel, jehož ruina byla v loňském roce opravena tak, aby se stala důstojným místem pro pořádání kulturních, společenských a duchovních setkání.

Po bohoslužbě hosty potěšil folklorní soubor Marjánek, který si připravil vystouení na louce vedle kostela. Jeho krásné písničky a tance velmi potěšily všechny přítomné hosty.

Toto setkání bylo jednou z dalších akcí, kterou pořádá obec Stará Voda a římsko-katolická farnost Mariánské Lázně v rámci projektu "Přeshraniční spolupráce - sbližování národů", jehož cílem je vybudování příjmného místa pro rozšiřování vztahů mezi národy, místa pro setkávání při nejrůznějších kulturních a společenských příležitostech a znovuobnovení důstojného centra bývalé poměrně velké obce. Svou účastí podpořili tyto záměry také zástupci obcí - starosta obce Markt Neualbenreuth Klaus Meyer a starostka obce Stará Voda Eva Procházková. Na organizaci tohoto dne se podíleli manažeři Mariánskolázeňska.

 

Více informací k projektu najdete zde