Setkání s bavorským ministrem financí v Mähringu

22.01.2016 13:41

V říjnu loňského roku (12. 10. 2015) jsme Vás informovali o otevření muzea v Mähringu, kde je část expozice věnována také historii pohraničí - obci Slatina (Lohhähser). V lednu letošního roku pozvala obec Mähring na návštěvu tohoto nově otevřeného muzea bavorského ministra financí Dr. Markuse Södera. K návštěvě byli přizváni starostové blízkých obcí v Bavorsku, ale také zástupci Mariánskolázeňska, obce Stará Voda a parnerského svazku obcí IKOM Stiftland.

Po představení nově otevřeného muzea starostou obce Mähring panem Josefem Schmidkonzem a Franzem Schönerem, který vyzvedl velmi dobrou spolupráci se Svazkem Mariánskolázeňsko, pan Markus Söder konstatoval, že se nalézáme opravdu ve "středu Evropy" a že pohraniční regiony České republiky a Bavorska mají nejen společnou historii, ale hlavně budoucnost, vzpomněl i otevření hranic v roce 1989.

Návštěva muzea v Mähringu je možná po domluvě na telefonním čísle: 0049 151 1167 1654 (pan Franz Schöner, vedoucí muzea) nebo na emailu: franz.schoener@t-online.de.

Více na https://www.maehring.de/tourismus/sehenswertes-in-maehring/gelebtes-museum-in-maehring.html

Článek v tisku: Der Neue Tag (12. 01. 2016), autor Gisela Wildner ke stažení zde.