Slavnostní otevření jeslí v Grosskonreuthu

01.12.2013 21:08

Na pozvání starosty obce Mähring pana Josefa Schmidkonze se manažeři Svazku společně s paní starostkou obce Drmoul Mgr. Vladislavou Chalupkovou a panem místostarostou obce Stará Voda Josefem Peteříkem zúčastnili v neděli dne 1. 12. 2013 slavnostního otevření nové budovy jeslí v Grosskonreuthu. Budova stojí hned za mateřskou školou, je velmi moderní s nízkoenergetickými vlastnostmi, přesto se pěkně začlenila mezi tamní zástavbu. Účast zástupců Svazku přinesla opět řadu nových informací a také milé setkání s kolegy na německé straně. 

 

Článek v tisku - Der Neue Tag (5. 12. 2013)