Světlo a fotografie aneb cesta za krásným portrétem/Licht und Fotografie oder wie schafft man ein schönes Porträt.

18.07.2019 09:18

Česko-německý workshop s profesionálním překladem (Alexander Kříž)

Hlavním tématem tohoto workshopu je tedy Světlo jako základní stavební kámen fotografie.

Účastníci se dozvědí, jaké druhy přirozeného nebo umělého světla známe, jak ho rozeznat podle směru, intenzity nebo barvy a jak ho využít pro svůj fotografický záměr.
Cílem workshopu je to, aby absolventi uměli složité světelné situace v praxi rozpoznat a zvládnout. A aby je dokázali nejenom ovlivňovat a využívat ve svůj prospěch, ale i sami vytvářet pomocí blesků.

To vše povede zkušený, významný a již osvědčený fotograf Vratislav Noha. Asistovat mu bude také už osvědčený Oldřich Hlaváček. Oba dva se budou věnovat účastníkům i individuálně, proto bude počet účastníků omezen na max. 20.

Oba fotografové nám sdělují, že na workshopu pro pokročilejší účastníky s lepší technikou půjde o vytváření portrétů za různých světelných podmínek. Tyto se následně budou vyhodnocovat jako umělecký objekt, díky čemuž bude poukázáno na to, že rozdílnost je to, za co by měla být každá bytost ceněna a ne odsuzována, nebo jakkoliv negativně hodnocena.

Formou výkladu teoretických znalostí a následnými praktickými ukázkami namodelujeme situace, se kterými se účastníci v praxi časem setkají a budou je umět zvládnout.

Účastníci se naučí nastavit zábleskové světlo na svém fotoaparátu. Seznámí se s možností kombinovat více světelných zdrojů dohromady...

Fotografie absolventů ve výtvarně čisté kvalitě, které bude možno následně použít pro výstavní a publikační účely, jak v tištěných, tak internetových médiích.

Termín konání: 25.-27. října 2019 (začátek v pátek v 18:00 večeří, konec obědem v neděli)

Místo konání: Hotel Haus Silberbach (součást města Selb, asi cca 25 km od Chebu)

Dotovaná cena pro CZ-účastníky: 50 EUR (s plnou penzí, ubytováním, programem, materiály...): Děkujeme za podporu Česko-německému fondu budoucnosti a EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit.

Nástin programu:

Pátek odpoledne:
příjezd účastníků, ubytování, po večeři přivítání a seznámení s účastníky, diskuze, první přípravné teoretické okruhy témat

Sobota:
Okruhy témat: „svatá trojice“ - čas, clona, ISO perspektiva, ohniska, úhel pohledu vyvážení bílé kompozice - třetiny střední šedá + korekce zaostřování - statické a pohybové histogram
Poté přejdeme k hlavnímu tématu tohoto kurzu: světlo v interiéru - umělé a kombinované světlo v exteriéru - ostré a rozptýlené, vysoké, nízké, zlatá a modrá hodinka odrazná deska práce s bleskem - hlavní nebo doplňkový zdroj, blesk mimo fotoaparát - jak a proč praktická cvičení - portrét v interiéru a exteriéru

Neděle zhodnocení fotografií, dotazy, shrnutí a zopakování teorie na konkrétních fotografiích účastníků z workshopu.

 

Další informace naleznete v pozvánce zde..