Tisková zpráva - další vzdělávací akce v rámci realizace projektu CSS

15.11.2016 13:31

Dnes jsme uspořádali v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných služeb - CSS, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, další vzdělávací akci pro starosty a pracovníky našich obcí na téma Obecně závazné vyhlášky. 

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Více informací o projektu naleznete zde.