Tisková zpráva k projektu: Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe

12.08.2015 19:33

Tisková zpráva (srpen 2015) 

Informace v době udržitelnosti – projekt: Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe (CZ.1.09/2.1.00/18.00375)

 

Obec realizovala v roce 2009 – 2011 výše uvedený projekt, v rámci kterého bylo vytvořeno několik technických dokumentací a studií rozdělených do bloků:

 

1)     Řešení zelené osy obce, která je vymezena územím mezi místními částmi Klimentov

a Velká Hleďsebe, které představuje unikátní prostor zeleně přirozeně spojující tyto dvě místní části 

2)     Zpřístupnění areálu bývalých kasáren Klimentov (brownfield) prostřednictvím napojení na technickou infrastrukturu obce, zejména v oblasti liniových staveb

3)     Obnova místních komunikací a související infrastruktury v obci

 

Velká část vytvořených projektových dokumentací byla obcí již využita, jedná se o tyto:

-        Zpřístupnění areálu kasáren Klimentov prostřednictvím napojení na technickou infrastrukturu obce

-        Obnova místních komunikací a související infrastruktury – Komunikace a inženýrské sítě ulice Husova a Kollárova

-        Revitalizace povodí potoka Schlötzerbach

 

Zbylé dokumentace obec využije dle finančních možností v dalších letech.

 

Letos v srpnu uplynuly již čtyři roky od ukončení realizace projektu. Podle pravidel dotačního programu je udržitelnost projektu pětiletá, tudíž vstupujeme do posledního roku udržitelnosti.

V době udržitelnosti probíhá spolupráce s partnery projektu, kterými jsou: Golfer s. r. o., Ing. Vladimír Dufek, MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o., Městské muzeum Mariánské Lázně, Obec Drmoul, Obec Tři Sekery, Obec Valy a ZO ČSOP Kladská. Spolupráce spočívá především ve výměně zkušeností, v informování obou stran o výstupech a postupném využívání vytvořených projektových dokumentací, ale také se v rámci navázaného partnerství rozvíjí spolupráce v rámci dalších témat a projektů, které jsou pro oba partnery důležité.

 

Bližší informace o obci naleznete na webových stránkách: https://www.velkahledsebe.cz, informace o projektu jsou zde: https://bkvh.webnode.cz

 

Ing. Josef Švajgl, projektový manažer