Tisková zpráva - Společně do školy

09.03.2023 09:45

„Společně do školy“ už po páté

 

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 byl zahájen již po páté projekt “Společně do školy“ pořádaný dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko. V letošním roce se přihlásil rekordní počet zájemců – 115 předškoláků (nastoupilo 110).  Z 15 mateřských škol regionu se zapojilo celkem 14. Děti jsme museli rozdělit do 8 pracovních skupin – 6 převážně pro české děti a 2 skupiny pro cizince. Projekt bude trvat šest týdnů. Každý týden se účastníci sejdou vždy ve čtvrtek (2 skupiny od 15:30 do 17:45), v pátek (3 skupiny od 14:30 do 18:00) a v sobotu (3 skupiny od 8:00 do 11:30).  Celá realizace probíhá v ZŠ JIH ML, za což děkujeme vedení školy. Postupně se děti budou seznamovat s různými technikami a cvičeními z oblasti hrubé motoriky a prostorové orientace, grafomotoriky, logopedie a řečové komunikace, zrakového a sluchového vnímání a v posledním týdnu si všechny děti vyzkouší tzv. cvičný zápis. Cílovou skupinou nejsou jen samotné děti, ale i jejich rodiče, se kterými hovoříme odděleně od dětí. Po celou dobu s dětmi pracují a budou pracovat paní učitelky z mateřských i základních škol (celkem 10 – 4 ze ZŠ Lázně Kynžvart, 1 ZŠ Teplá, 2 ZŠ JIH ML, 1 ZŠ Úterý, 1 MŠ Křižíkova ML, 1 ZŠ a MŠ Tři Sekery), ve skupinách pro cizince (převážně pro děti z Ukrajiny) budou pracovat 2 asistentky z Ukrajiny (1 ZŠ JIH ML, 1 MŠ Křižíkova) jako tlumočnice a pomocnice. Po celou dobu projektu budou přítomni tři supervizoři – speciální pedagogové (včetně pracovnice z PPP). A na správný chod budou dohlížet 4 realizátoři. Celkem se tedy na projektu bude podílet 19 ochotných a nadšených osob. Na průběh tohoto ojedinělého projektu se přišel podívat a podpořit přítomné také pan místostarosta pro školství, pan Miloslav Pelc.  Rozsah projektu ho velmi udivil a zároveň ho potěšil zájem dětí i přítomných rodičů. Mariánskolázeňsko podalo žádost o dotaci na tento projekt na Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Projekt by měl trvat tři roky. A my si budeme držet palce, aby byl projekt vybrán a podpořen. 

 

(Alena Hálová, Mariánskolázeňsko)