Tisková zpráva „Statistika nuda je, má však cenné údaje,….“

16.03.2021 10:33

„Statistika nuda je, má však cenné údaje,….“

zpívá se v jedné pohádce. To, co bych vám ráda sdělila, jsou vskutku cenné údaje, neboť mohou alespoň částečně vystihnout činnost, kterou s nadšením a kreativitou provádí MAP Mariánskolázeňsko. Tyto údaje postihují období od září 2020 do února 2021.

Aktivity, které se v průběhu tohoto období uskutečnily, rozhodně nebyly nudné. Naopak. I když vzhledem k současné „podivné“ době pracuje MAP jako nositel projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku převážně distančně, setkávání je pravidelné a my doufáme, že přínosné. Prostřednictvím MS Teams se snažíme udržovat kontakty, pracujeme v pracovních skupinách, nevzdáváme se a plníme cíle, které jsme si předsevzali.

Jsme prostředníkem setkávání ředitelů ZŠ na Mariánskolázeňsku. V tzv. „ředitelských útercích“ se setkali ředitelé již 12x (září – únor), členové pracovních skupin (Předškolní vzdělávání, Matematická  gramotnost, Čtenářská gramotnost, Regionální identita, Rovné příležitosti, Financování) se setkali celkem 14x a průběžně v nich pracovalo 154 pedagogů.

Podařilo se nám uskutečnit týdenní aktivitu pro děti z mateřských škol „Od Adventu do Vánoc“ v krásných prostorách hudebního pavilonu u Lesního pramene, kde se při zdobení vánočních stromečků vystřídalo celkem 350 dětí z MŠ. Úspěšně pokračuje projekt „Povídálek“ (vždy v úterý) –  rozvíjí řečové dovednosti u dětí předškolního věku – tento projekt pokračuje již druhým rokem a vedou ho zkušené logopedické preventistky), v letošním roce se „rozjel“ projekt „Rodiče na síti“ – pro rodiče jsou připraveny webináře na téma příprava dětí na školu (zatím se uskutečnily tři webináře), za největší úspěch považujeme pokračování  projektu „Společně do školy“. Je to již třetí ročník a pokaždé s nějakým překvapením. Letošním překvapením byl koronavirus. Do projektu se zapojilo celkem 48 dětí a jejich rodičů z 9 mateřských škol Mariánskolázeňska. Jednotlivá setkání vedou zkušení pedagogové základních škol -  celkem 12 lektorů, 3 supervizoři speciální pedagogové, 3 osoby jako technické a organizační zabezpečení a 2 pracovnice zabezpečují úklid. Celý projekt byl zahájen v pondělí 8. 2. 2021 a bude trvat čtyři týdny vždy v Po, St, Čt, Pá v odpoledních hodinách, v So dopoledne. Místem setkávání je tentokráte Komunitní centrum Domeček a skupiny jsou utvořeny podle jednotlivých MŠ (celkem 5 skupin). Jsou dodržována veškerá hygienická a bezpečnostní opatření. Věříme, že projekt bude zdárně probíhat. Po skončení na něj navážou ještě zbývající tři webináře pro „Rodiče na síti“. Kromě těchto aktivit se ještě členové MAP zúčastňují videokonferencí a webinářů  v rámci dalšího vzdělávání. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali, ale už se těšíme na setkávání NA ŽIVO!!!

(Alena Hálová, manažer MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku)