Tisková zpráva - ukončení projektu CSS

09.03.2021 11:40

Tisková zpráva (9. 3. 2021)

Mariánskolázeňsko se rozloučilo s projektem: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (dále jen CSS)

 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen DSO) se na základě usnesení své Valné hromady zapojilo do projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který realizoval Svaz měst a obcí ČR za podpory Operačního programu Zaměstnanost.

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhala v období 1. 2. 2016 až 28. 2. 2021, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) pak od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020.

V rámci těchto CSS byly poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Projekt prověřoval možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území byly DSO, celkově se jich zapojilo 83 pokrývající územně celou ČR. 

Hlavním cílem projektu prostřednictvím vytvoření CSS bylo dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

V rámci projektu bylo možné získat finanční prostředky na úhradu mzdových výdajů pracovníků, kteří se zabývali činnostmi vedoucími k: zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice,  Zádub – Závišín a město Mariánské Lázně), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Manažeři svazku CSS Mariánskolázeňska tak vykonávali od 1. 7. 2016 funkci: manažer CSS, specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky a pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů (GDPR). Na těchto pozicích zaměstnané osoby pak byly odpovídajícím způsobem proškoleny a získaly tak vyšší kvalifikační předpoklady pro své uplatnění v budoucnosti.

 

 

Informace o realizovaném projektu byly pravidelně umisťovány na vytvořenou záložku projektu na našich webových stránkách:

https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/smo-cr/css/

 

Věříme, že projekt CSS přinesl našemu svazku spoustu cenných zkušeností a díky nastaveným aktivitám i zkvalitnil veřejnou správu všech členských obcí.

 

Daniela Morávková, manažer CSS