Tisková zpráva - ukončení projektu MAP

07.06.2018 14:16

Projekt Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku úspěšně skončil

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712

 

Dne 31. 5. 2018 proběhlo v malém konferenčním salonku hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních deváté a zároveň poslední jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu I. (dále MAP), kterého se zúčastnili zástupci zřizovatelů škol, ředitelé, pedagogové, zástupce NIDV  Mgr. Eva Mühlhmeimová a zástupce z Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Eva Saligerová. Manažerka projektu Mgr. Jana Čížková informovala Řídící výbor o realizaci projektu. Projekt „Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku“ dne 31. 5. 2018 končí. 
Stanovené cílové indikátory byly ze 100 % splněny. Na jednání řídícího výboru byla schválena Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku.  Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP byla schválena všemi přítomnými, a to v počtu 12 hlasů. Po skončení řídícího výboru následovala Závěrečná konference k tvorbě MAP v ORP Mariánské Lázně.
 
V červnu 2016 zahájilo Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí projekt „Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, jinými slovy projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Tvorba Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let, se tak posunula k závěrečné fázi.
„Mariánskolázeňsko se do projektu zapojilo proto, aby se podílelo na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v obcích spadající na území ORP Mariánské Lázně. Rádi bychom vytvořili funkční partnerství mezi školami, zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání, jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností, společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb“, informovala manažerka projektu Mgr. Jana Čížková.
Dále uvedla, že Místní akční plán vzdělávání byl dvouletý projekt a hlavním přínosem realizace Místního akčního plánu (MAP) vidí k vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry v území ORP Mariánské Lázně, kteří ovlivňují vzdělávání v území (mateřské a základní školy, zřizovatelé škol, školská zařízení jako např. dům dětí a mládeže, základní umělecká škola a další). Očekávaným výstupem MAP byla dohoda o prioritách vzdělávání politiky v území a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhovala konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Spolupráce se zapojenými školami probíhala i se zapojením veřejnosti. Do projektu se zapojily všechny základní a mateřské školy v regionu.
Daniela Morávková – projektový manažer MAP
Mgr. Jana Čížková -  manažer MAP