Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 k projektu Obnova chodníků v Dolním Žandově

02.07.2015 14:13

Obec Dolní Žandov realizuje  projekt „Obnova chodníků v Dolním Žandově“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se obnovují povrchy chodníků včetně obrubníků, přejezdy chodníků, plochy pro parkování a odvodnění podél hlavní průjezdové komunikace a také komunikace vedoucí k obecnímu hřbitovu. 

Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 zde.

Více informací naleznete zde.