Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 k projektu Obnova ulice Luční

02.07.2015 14:29

Obec Velká Hleďsebe realizuje  projekt „Obnova ulice Luční“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se obnovuje nevyhovující komunikace včetně parkování a odvodnění. Viz. Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 zde.

Více informací naleznete zde.