Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 k projektu Obnova ulice Pohraniční stráže

02.07.2015 15:06

Obec Velká Hleďsebe realizuje  projekt „Obnova ulice Pohraniční stráže“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se dokončuje chodník, který je součástí kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v obci.Viz. Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 zde

Více informací naleznete zde.