Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 k projektu Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká

03.07.2015 12:37

Město Lázně Kynžvart realizuje  projekt „Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se pro ulice Dlouhá a Krátká rekonstruují stávající parkovací místa rozšířená o nová místa s osazením lapolů a odvodnění dešťové kanalizace do blízkého potoka zde.

Více informací naleznete zde