Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 k projektu Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu

02.07.2015 14:02

Obec Drmoul realizuje  projekt „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu probíhá dostavba a vybavení kulturního domu pro komunitní a veřejný sektor viz. Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 zde.

Více informací naleznete zde.