Vyhlášení výsledků fotosoutěže, uskutečněné v rámci projektu „NÁŠ REGION“

09.10.2012 23:05

  Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe
a Vlkovice získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond na realizaci projektu: Nás region.

Dne 16. 4. 2012 byla v sídle Správce Dispozičního fondu Regionálního sdružení obcí a měst Euregia Egrensis podepsána Smlouva o financování projektu a realizace projektu mohla začít. Partnerem projektu byla německá obec Mähring zastoupená starostou p. Josefem Schmidkonzem.

 

Projekt spočíval v uspořádání fotografické soutěže, která pomohla prohloubit dlouhodobou spolupráci obcí ve společném prostorua tato spolupráce se posunula na úroveň regionu, čímž se posílila partnerská kooperace s německou obcí Mähring.  

 

V rámci projektu byly na českém a německém území sbírány do 31. 8. 2012 soutěžní fotografie, které měly upozornit, seznámit se zajímavými místy, památkami, přírodními úkazy, běžným společenským a kulturním životem místních obyvatel, tradicemi atd. Tyto fotografie byly rozděleny do dvou kategorií -  kategorie A (děti do 15 let) a kategorie B (osoby nad 15 let). Svazek obdržel celkem 202 soutěžních fotografií z nichž:

- v kategorii A (děti do 15 let): 16 fotografií

- v kategorii B (osoby nad 15let): 186 fotografií

- počet soutěžících celkem: 31 osob.

 

Dne 18. 9. 2012 se uskutečnilo v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve Třech Sekerách hodnocení. Hodnocení fotografií nebylo vůbec jednoduché a hodnotící komise, která byla složena z odborníků i laiků za českého a německého partnera, měla nelehký úkol vybrat nejhezčí fotografie. Hodnotící komise se účastnili tito zástupci za české území: pan Mg.A. David Kurc, pan Josef Prášek, paní Jaroslava Peteříková, pan Zdeněk Král a za německého partnera: paní Hildegerda Kraus a pan Stefan Kestler.

                     

Dne 22. 9. 2012 se od 10:00 hodin uskutečnilo na radnici v Grosskonreuthu slavnostní vyhlášení výsledků foto soutěže a zahájení putovní výstavy. Na tomto slavnostním vyhlášení proběhlo za doprovodu hudebního vystoupení předání cen účastníkům německého partnera. Od 14:00 hodin se slavnostní vyhlášení výsledků uskutečnilo v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve Třech Sekerách. Stejně jako na německé straně proběhlo i na této akci slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům českého území. Slavnostní atmosféru obohatilo vystoupení dětí ze Základní školy Tři Sekery.

          

 

Putovní výstava bude ve Třech Sekerách přibližně do poloviny října, poté bude přemístěna na Městský úřad Lázně Kynžvart, kde bude k vidění dalších 5 let.

 

Slavnostního vyhlášení výsledků na českém i německém území se zúčastnili zástupci jednotlivých členských obcí Svazku, zástupci německého partnera a široká česká i německá veřejnost o celkovém počtu přibližně 150 osob.

 

 

Seznam výherců, které stanovila hodnotící komise:

 

KATEGORIE A

1. místo – Základní škola Stará Voda

1. místo – Alexander Bauer

 

KATEGORIE B

1. místo – Eva Procházková

1. místo – Rosalinda Schöner

2. místo – Jan Kodajek, Lucie Hraběová

2. místo – Anna – Lena Schöner, Thessia Beel

3. místo – Štefan Lepej, Bedřich Podhajský

3. místo – Joachim Breusch, Anni Mayer

 

 

 

Seznam výherců, kteří byli vybráni Mariánskolázeňskem:

 

KATEGORIE B

1. místo – Lucie Hraběová

1. místo – Anna – Lena Schöner

2. místo – Miloslav Pernica

2. místo – Thessia Beel

3. místo – Simona Hynková

3. místo – Briggite Breusch

 

 

Michaela Jankovská, Ing. Josef Švajgl,manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti