Vesnice roku 2012

01.08.2012 07:53

Dne 31. července 2012 se v Kulturním domě v obci Křižovatka konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice Karlovarského kraje roku 2012. Soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Účastnit se mohly všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých místních částí, které mají maximálně 6 200 obyvatel a které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce.

O titul "Vesnice roku 2012" usilovalo letos v našem regionu celkem 19 obcí. Vítězem se stala Obec Křižovatka na Chebsku, získala tak Zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola soutěže.

 

Řadu ocenění získaly i naše členské obce:

 Dolní Žandov 

Tři Sekery

Vlkovice

 

Ocenění:

Zelená stuha: Za péči o zeleň a životní prostředí: Obec Dolní Žandov

Diplom za vzorné vedení kroniky: Obec Dolní Žandov

Diplom za rozvíjení lidových tradic: Obec Tři Sekery

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Obec Vlkovice

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:

Kategorie B - Obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Obec Tři Sekery - Rekonstrukce a přeměna bývalého školního skladu na Minimuzeum "Bouda"

 

Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise:

Objev roku: Obec Vlkovice

 

K vítězství přispěly i tyto projekty, na kterých Svazek spolupracoval:

Regenerace zeleně v obci Dolní Žandov - titul - Operační program Životní prostředí 6.5 - poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí

 Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov  - titul - Strategický plán Leader pro období 2009 - 2013 - poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství prostřednictvím MAS 21, o. p. s.

Obnova veřejné zeleně (obec Vlkovice) - titul - Program obnovy venkova 2008 - poskytovatel dotace Karlovarský kraj

Čistírna obce Vlkovice - Úprava technologie a automatizace procesů - titul - Drobné vodohospodářské a ekologické akce - poskytovatel dotace Karlovarský kraj

Úprava návsi v obci Vlkovice - titul - Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 - poskytovatel dotace EU prostřednictvím Ministerstva zemědělství

Osázení zeleně u ČOV a obnova veřejného prostranství (obec Vlkovice) - titul - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství

Výměna oken a vchodových dveří na budově obecního úřadu (obec Vlkovice) - titul - Program obnovy venkova 2010 - poskytovatel dotace Karlovarský kraj

 

Fotodokumentace