Vyhlášení soutěže O nejhezčí velikonoční pohlednici

16.04.2012 20:41

V lednu 2012 byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášen 2. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční pohlednici“. Informace
o soutěži vyvěsily na úřední desky všechny členské obce, zprávu o konání soutěže jsme uveřejnili
i na webových stránkách Svazku a těchto partnerů: Mariánskolázeňsko, o. p. s. a MAS 21, o. p. s.

 

Zájemci mohli doručit své výrobky do 20. 3. 2012. Soutěže se zúčastnilo přes 200 soutěžících, kteří se utkali ve třech kategoriích: kategorie A (děti do 10 let), kategorie B (děti od 10 do 15 let), kategorie C (nad 15 let). Dne 26. 3. 2012 se sešla sedmičlenná hodnotící komise složená z 5 pedagogů, 1 zástupce partnera a 1 dobrovolníka z řad laické veřejnosti (viz níže). Hodnocení nebylo snadné, protože všechny pohlednice byly originální a krásné. Komise vybírala z pohlednic ručně kreslených, vytvořených nalepením různých obrázků, vyškrabaných z nabarveného podkladu, sestavených pomocí ruční koláže ale také pomocí počítače a fotografií, keramické hlíny a mnoha dalších technik.

 

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 4. 4. 2012 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu v obci Drmoul. Prostory zdobily nejen všechny soutěžní pohlednice, ale také velikonoční výstava ručních prací, která zahrnovala výrobky vytvořené žáky Základní školy a Mateřské školy Drmoul a také šikovnými členkami drmoulského Klubu žen. Slavnostní vyhodnocení bylo zahájeno vystoupením dětského sboru „Pohádková flétna“ ze Staré Vody, který pod vedením pana Mgr. Martina Vlasáka zahrál a zazpíval několik pěkných písniček. Děti svým výkonem nadchly všechny přítomné a sklidily velký potlesk.

 

Dále zástupci dobrovolného svazku obcí předali milé ceny a všichni přítomní mohli shlédnout vystavené soutěžní pohlednice a ochutnat připravené občerstvení.  

 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří si dali tu práci a s velkou pečlivostí vytvořili velikonoční pohlednici podle svého nápadu a vkusu, dále děkujeme partnerům projektu: Karlovarský kraj, MAS 21, o.p.s., Chevak a. s., Obec Drmoul a Obec Dolní Žandov, za poskytnuté propagační předměty, poděkování patří i členům hodnotící komise, dětskému sboru „Pohádková flétna“ za krásné vystoupení, Klubu žen z Drmoulu a žákům ZŠ a MŠ Drmoul za výrobky tvořící nápaditou velikonoční výstavu, Obci Drmoul za možnost využití prostorů sálu v kulturním domě a v neposlední řadě všem starostkám a starostům našich obcí za pomoc s organizací celé soutěže.

 

Těšíme se na další ročník soutěže, ale i na ostatní akce, které přilákají širokou veřejnost, pomůžou nám i nadále rozvíjet mikroregion, a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím zajímavých komunitních aktivit.

 

Michaela Jankovská a Ing. Josef Švajgl

manažeři

Tisková zpráva ke stažení

Fotografie z akce

   

 

Vyhodnocení 2. ročníku soutěže "O nejhezčí velikonoční pohlednici"

kategorie A (děti do 10 let) 

   

pořadí

oceněný 

 

číslo 

1. místo

ZŠ Tři Sekery - kolektivní práce 

ZŠ Tři Sekery 

A125

2. místo

Eliška Tamoková 

ZŠ Stará Voda 

A28

 

Radmila Klejnová

ZŠ Drmoul 

A56

 

Karolína Ryzáková

ZŠ Velká Hleďsebe 

A100

3. místo

Matěj Vokoun

ZŠ Lázně Kynžvart 

A19

 

Dan Puža 

ZŠ Lázně Kynžvart 

A43

 

Tibor Fehér 

Trstěnice 

A15

 

Martin Buchta 

ZŠ Stará Voda 

A63

4. místo 

Nikola Kudláková 

ZŠ Lázně Kynžvart 

A36

 

Kamil Kapusňák 

ZŠ Stará Voda 

A61

 

ZŠ Tři Sekery - kolektivní práce 

ZŠ Tři Sekery 

A115

 

Karolína Hladká 

ZŠ Dolní Žandov

A74

 

Hana Vopičková 

ZŠ Stará Voda 

A79

 

D. + ZD. Kůtovi 

ZŠ Drmoul 

A48

zvláštní cena 

Michal Chanas 

ZŠ Lázně Kynžvart 

A23

       

kategorie B (děti od 10 do 15 let) 

   

pořadí 

oceněný

 

číslo

1. místo 

Kristýna Loslebenová 

ZŠ Drmoul

B2

2. místo 

Martin Zeman 

ZŠ Lázně Kynžvart 

B23

3. místo 

Jan Vatecha

ZŠ Velká Hleďsebe 

B13

 

Lenka Nguyenová 

ZŠ Velká Hleďsebe 

B14

 

Kristýna Loslebenová 

ZŠ Drmoul 

B4

4. místa 

Martin Zeman 

ZŠ Lázně Kynžvart 

B18

 

Anička Kostolányová 

ZŠ Lázně Kynžvart 

B28

 

Tereza Bledá 

ZŠ Lázně Kynžvart 

B12

 

Tereza Buštová

ZŠ Dolní Žandov 

B24

 

Martin Zeman 

ZŠ Lázně Kynžvart 

B29

 

Matěj Karas 

ZŠ Dolní Žandov 

B17

       

katagorie C (nad 15 let)

   

pořadí

oceněný 

 

číslo 

1. místo 

Tereza Repíková 

ZŠ V. Hleďsebe 

C2

2. místo 

Marcela Ledvinová, Jan Kováčik 

ZŠ V. Hleďsebe 

C9

3. místo

Zuzana Mazancová 

ZŠ V. Hleďsebe 

C1

 

Tereza Repíková 

ZŠ V. Hleďsebe 

C3

4. místo 

Radka Alinčová 

Drmoul 

C4

 

Radka Alinčová 

Drmoul 

C6

 

Tereza Repíková 

ZŠ V. Hleďsebe 

C7

 

Hodnotící komise

Mgr. Božena Němcová (ZŠ Drmoul)

p. Pavlína Sedláková (ZŠ Lázně Kynžvart)

Ing. Jana Klusáková (MAS 21, o. p. s.)

Mgr. Lenka Stehlíková (ZŠ Velká Hleďsebe)

Jaroslava Marková (Velká Hleďsebe)

Mgr. Barbora Dúcká (ZŠ Dolní Žandov)

Mgr. Martin Vlasák (ZŠ Stará Voda)