Výstava v rámci projektu "Život v pohraničí"

06.03.2014 18:54

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje s obcemi Drmoul a Mähring (Bavorsko) na realizaci projektu pod názvem "Život v pohraničí", spolufinancovaného Dispozičním fondem Evropské Unie Cíl 3 Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Tento projekt se snaží představit obyvatelům zmíněných obcí jejich historii formou výstavy, která se zabývá jak samotnou historií, tak i zajímavými tématy života těchto obcí - školou, sportem, zemědělstvím, hasiči a dalšími.

Výstava byla zahájena ve středu 5. března na obecním úřadu obce Drmoul, na konci měsíce března bude představena také v partnerské obci Mähring.

Dokumenty, zpracované na výstavní archy, se stanou stálou expozicí prostor obecního úřadu obce Drmoul, jednotlivé archy bude obec také poskytovat svým spolkům u příležitosti různých kulturních a společenských akcí.

Více informací o projektu naleznete zde.