Využití informačních technologií ve společnosti v dobách krize a každodennosti

07.09.2021 14:19
Vážení přátelé,
 
dovolte, abychom Vás a Vaše přátele či kolegyně a kolegy pozvali na setkání, které se bude věnovat možnostem a hranicím využití informačních technologií v každodennosti i v dobách krizových.
Proto bude příležitost reflekovat situace způsobené koronavirem, a to ve vybraných oblastech života: školství, poskytování psychosociální krizové pomoci, cestovní ruch, telemedicína. Vystoupí i zástupci z našeho kraje (Gymnázium a obchodní akademie UNESCO města Mariánské Lázně, Centrum speciálněpedagogické a terapeutické podpory a pomoci Čtyřlístek v Mar. Lázních, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje) a bude představena čerstvá studie dopadu epidemie a epidemických opatření na rodiny, osoby s postižením atd. z okresu Tirschenreuth.
 
Od večera 30. září do večera 1. října 2021 v Silberbachu. Cena pro české účastník dotována. Simultánní překlad zajištěn. Výborná kuchyně.
Více sdělí pozvánka zde a program zde.