Webináře na téma distančního vzdělávání vhodné pro učitele v souvislosti s COVID - 19

30.03.2020 17:24

Projekt SYPO od 17. 3. 2020 realizuje sérii navazujících webinářů věnovaných problematice distančního vzdělávání. V rámci těchto webinářů se věnuje praktickým a využitelným postupům a návodům, jak mohou školy online výuku v průběhu karantény realizovat, jak složité a časově náročné to je, jaké konkrétní technologie mohou k online výuce využít.

Zde zasílám odkaz:

 

https://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html