Workshop se spirituály, gospely a etikou: "Kdo věří, ten neutíká!"(Jes. 28,16; Dietrich Bonhoeffer)

17.07.2019 10:15

 

Vážení a milí,

jste srdečně zváni k workshopu se spirituály a gospely, jehož hlavním tématem bude tentokrát životní příběh a dílo křesťanského etika a mučedníka Dietricha Bonhoeffera, které nacisté popravili v koncentračním táboře Flossenbürg (tedy nedaleko hranic s ČR).

 

Workshop povede již osvědčená Afroameričanka Flois Knolle-Hicks. Asistovat ji bude Alexandra Benešová, vedoucí známého smíšeného pěveckého sboru CHORUS EGRENSIS z Aše, který je zároveň českým partnerem workshopu.

Na závěr proběhne pro zájemce ekumenická liturgie, které bude předsedat emeritní pastor Kondrad Knolle z Berlína.

Účastníci se tak seznámí se spirituály, hymnickými zpěvy a gospely afroamerické tradice, poznají rozměry teologie osvobození v těchto textech a zpěvech a jejich význam pro zápas o zachování lidské důstojnosti.

Bude propojena kultura, hudba se spirituálními, etickými, mravními a lidskoprávními aspekty.

 

Místem konání bude Dům Hotel Silberbach (na německé straně nedaleko od Chebu).

 

Termín: 11. – 13. 10. 2019 (začne se večeří a bude končit obědem).

 

Cena pro CZ účastníky: 50 EUR (dotovaná: děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a EJF-Akademii pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci). Zahrnuje plnou penzi i se svačinami, program, zpěvníky…

Vše bude profesionálně tlumočeno.

Přihlášky, další informace a naleznete v pozvánce zde.