Záchranná služba Royal Rangers

24.01.2014 12:19
Ve čtvrtek 23. ledna 2014 se zúčastnil jednání Výkonné rady Mariánskolázeňska zástupce Záchranné služby Royal Rangers, pan Tomáš Rusňák. 
 
Tato organizace je nestátní neziskovou organizací, má sídlo v Lestkově na Konstantinolázeňsku a její činnost má několik stěžejních směrů:
 
1. záchrana ohrožených lidí v terénu, zejména špatně přístupném (v horských a podhorských oblastech včetně jeskyň, propastí a vodních ploch, špatná dostupnost např. kvůli spadaným stromům, sněhu a jiným překážkám) – záchrana např. turistů, lyžařů, cyklistů, zemědělců, lovců, lesních dělníků, ztracených osob, transport pacientů z těžko přístupných míst či samot
 
2. pomoc při živelných katastrofách (povodně, větrné a sněhové bouře, laviny apod.) v rámci celé České republiky
 
3. vzdělávání – pořádání akreditovaných kurzů pro záchranné služby (policie, hasiči), školení dětí ve školách – kurzy první pomoci, školení zaměstnanců ve firmách (přihlásit se můžete na webových stránkách www.zs-rr.cz); účast na dětských dnech spojená s prezentací a ukázkami záchranářských prací
 
4. v době „míru“ probíhá monitoring rizikových oblastí (povodně, vichřice, odstraňování spadlých stromů, odstraňování ledu ze střech bez plošiny, doprava do nemocnice z nepřístupných míst apod.)
 
V jednotce v Lestkově se o záchranu lidí stará desetičlenný tým, vždy 2 záchranáři mají službu a ostatní dobrovolní pracovníci vyjíždějí v případě akce. Jednotka je zařazena do Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.
 
Technické vybavení jednotky odpovídá charakteru služeb – dvě terénní vozidla, dvě čtyřkolky (s možností nasazení pásů), motorový člun, lezecké vybavení, základní zdravotnické vybavení, EKG, monitor, defibrilátor, kyslík.
 
Kontakty na záchrannou službu:
- nonstop dispečink – 724 800 500
- velitel: tel.: 606 500 252 
- e-mail:  Royal.Ichthys@seznam.cz  
 
Další významnou aktivitou je provozování denního stacionáře „Středisko Víteček“, které pomáhá dětem a lidem s postižením a jejich rodinám. Toto zařízení poskytuje také ambulantní sociální služby a nabízí volnočasové aktivity pro děti a dospělé s postižením. Základní škola speciální Royal Rangers při tomto středisku nabízí dětem vzdělávací služby, samostatně nebo v kombinaci se sociálními službami.
 
Kontakt na Středisko Víteček:
Adresa: Lestkov 184, 349 54 Lestkov
Vedoucí střediska: Tomáš Rusňák, tel.: 606 500 252
 
 
 
Mariánskolázeňsko , 24.1.2014