Dobrovolný svazek venkovských obcí mikroregionu Mariánskolázeňsko (dále jen "Svazek") je založen podle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje venkovské obce a města v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín a Mariánské Lázně.  

Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska (životní prostředí, územní plánování, podpora malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, doprava, turistický ruch, péče o památky, informatika, a.j.) zabezpečení koordinovaného postupu obcí při všestranném rozvoji oblasti (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.

 


   Vedení svazku

 • Eva Procházková, předsedkyně Výkonné rady, starosta.stara_voda(a)tiscali.cz
 • Martin Hurajčík, místopředseda Výkonné rady, martin.hurajcik(a)muml.cz
 • Ing. Eliška Stránská, místopředsedkyně Výkonné rady, oudolnizandov(a)seznam.cz
 • Ing. Josef Švajgl, člen Výkonné rady, obec.drmoul(a)seznam.cz
 • Jindřich Zíval, člen Výkonné rady, starosta(a)laznekynzvart.cz
 • Daniel Chlad, člen Výkonné rady, starosta@trisekery.cz
 • Helena Repíková, člen Výkonné rady, ou.trstenice(a)tiscali.cz
 • Andrea Kakašová, člen Výkonné rady, obecvaly(a)seznam.cz
 • Ing. Pavel Zteiskar, člen Výkonné rady, starosta(a)obecvh.cz
 • Helena Klesnilová, člen Výkonné rady, starosta(a)vlkovice.cz
 • Josef Tréšek, člen Výkonné rady, starosta.zadub(a)centrum.cz

 

 

Dozorčí rada

 • Miloslav Pernica, předseda
 • Věra Stiborová, člen
 • Tomáš Fictum, člen
 

Dostupnost manažerů svazku

Všichni zaměstnanci svazku pracují na plný úvazek pro svého zaměstanavatele, členské obce svazku a jejich organizace. Vyjímečně také pro neziskové organizace působící na území svazku, jako jsou tělovýchovné jednoty, občanská sdružení, dobrovolné sbory hasičů apod.
S ohledem na to, že velká část práce je vykonávána mimo kancelář svazku, je schůzka možná vždy po vzájemné domluvě.

 

Činnost manažerů svazku je podporována v rámci dotačního programu: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, podprogram č. 4

 

|  www.zivykraj.cz  | | www.kr-karlovarsky.cz |

 

 

Svazek je partnerem v projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky.
Svazek je partnerem v projektu „Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS),
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, jehož nositelem je
Svaz měst a obcí České republiky.
 
 
 

Vztahy k dalším organizacím

 

Zveřejňované dokumenty naleznete na samostatné stránce zde.